Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   Inne   »   Szczegóły wpisu
PRAKTYKI - Zawodowe praktyki studenckie – FAQ
2018-08-28

  Zawodowe praktyki studenckie – FAQ
 
1. Czy praktyki są obowiązkowe? Tak są obowiązkowe, tzn. każdy student musi przez nie przejść.
 
2. Co jeśli nie zaliczę praktyk? Student, który nie ma zaliczonych praktyk, nie może zostać dopuszczony do obrony
 
3. Ile trwają praktyki? 12 tygodni (3 miesiące).
 
4. Kiedy muszę zrealizować praktyki?  Praktyki powinny być zrealizowane pomiędzy II a VI semestrem studiów.
 
5. Czy praca zawodowa może zostać uznana za ekwiwalent praktyk? Tak, pod warunkiem, że wykonywana praca jest związana z danym kierunkiem studiów/specjalnością.
 
6. Gdzie mogę odbyć praktyki zawodowe? W każdej instytucji, która działa w obszarze związanym z wybranym kierunkiem studiów. 
 
7. Czy Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca praktyk? Oczywiście, że tak, Biuro Karier dysponuje bogatą bazą instytucji, które przyjmują studentów na praktyki.
 
8. Czy mogę samodzielnie znaleźć sobie miejsce praktyk? Jak najbardziej! 
 
9. Jakie dokumenty potrzebne są na praktyki? Po wyborze miejsca praktyk, przygotowywane są następujące dokumenty:   
 
a. wniosek o odbycie praktyk (lub o uznanie pracy zawodowej za praktykę);
 
b. umowa na realizację praktyk (zawierana pomiędzy: studentem, Uczelnią i instytucją przyjmująca na praktykę);
 
c. ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), oraz – wyłącznie w przypadku kosmetologii – ksero badań sanitarno-epidemiologicznych
 
10. W jaki sposób otrzymuję zaliczenia praktyk? Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyk jest przedłożenie sprawozdania, które zatwierdza kierownik Biura Karier.
 
11. Gdzie mogę znaleźć dokumenty do pobrania? Dokumentacja dotycząca praktyk dostępna jest na stronie  Biura Karier http://biurokarier.tyszkiewicz.edu.pl/info_dzial-Dokumenty_praktyk
 
12. Czy jest Pani Mira? Pani Mira pracuje od poniedziałku do piątku oraz wybrane niedziele zjazdowe, za które wybiera dzień wolny (środa). 
 


Autor: Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza


©2012 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku Białej